Co phieu SJC, chung khoan SJC

SJC cổ phiếu SJC

SJC

30

-0.9

-2.91%

sjc
SJC Stock Market News

Co phieu SJC Tin tức cổ phiếu SJC

SJC: Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

17:59:08 | 04/05/2011 - stox.vn

Sở GDCK Hà Nội chấp thuận cho CTCP Sông Đà 1.01 (SJC) được niêm yết bổ sung 1.468.905 cổ phiếu phát hành ra công chúng theo Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng

SJC: Quý 1 đạt 4,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

18:53:19 | 02/05/2011 - stox.vn

Sjc quy 1 dat 43 ty dong loi nhuan sau thue(Stox.vn)-Trong Quý 1/2011, CTCP Sông Đà 1.01 (SJC) đạt 43 tỷ đồng doanh thu và 4,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

SJC, PTM: Được chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung hơn 2 triệu CP

16:47:00 | 14/04/2011 - ndhmoney.vn

(NDHMoney) Sàn Hà Nội vừa chấp thuận nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành ra công chúng của SJC và PTM.

SJC: Được chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung CP

15:24:30 | 14/04/2011 - stox.vn

Ngày 13/04/2011, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội chấp thuận về nguyên tắc cho CTCP Sông Đà 1.01 (SJC) được niêm yết bổ sung 1.468.905 cổ phiếu phát hành ra công chúng.

SJC: Năm 2010 đặt kế hoạch lãi 27 tỷ đồng

09:23:00 | 06/04/2011 - atpvietnam.com

(ATPvietnam.com) -CTCP Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 hôm 26/3/2011.

SJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

08:57:16 | 06/04/2011 - vinacorp.vn

SJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18:22:52 | 17/03/2011 - vinacorp.vn

SJC: Nghị quyết HĐQT

08:57:34 | 10/03/2011 - vinacorp.vn

SJC: Bà Trần Thị Thu Hà - người có liên quan đến Kế toán trưởng, PGĐ, UV HĐQT - đã mua 120.400 quyền mua

09:04:03 | 08/03/2011 - vinacorp.vn

SJC: Công ty Sông Đà 1 chưa thoái được 3% vốn

09:51:00 | 18/02/2011 - ndhmoney.vn

(NDHMoney) Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 (mã SJC-HNX) vừa thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc.

SJC: CTCP Sông Đà 1 - cổ đông lớn - đã bán 0 CP

17:44:01 | 17/02/2011 - vinacorp.vn

SJC: Thông báo giao dịch quyền mua cổ phiếu của người có liên quan - Bà Trần Thị Thu Hà

15:59:58 | 14/02/2011 - vinacorp.vn

SJC: Đặt kế hoạch 19,4 tỷ đồng lợi nhuận năm 2011

14:22:42 | 11/02/2011 - stox.vn

Sjc dat ke hoach 194 ty dong loi nhuan nam 2011(Stox.vn)-Năm 2011, CTCP Sông Đà 1.01 (SJC) đặt mục tiêu doanh thu 278,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 19,37 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức là 20%.

SJC: năm 2010 đạt 23,64 tỷ đồng LNTT

11:27:41 | 11/02/2011 - vinacorp.vn

VinaCorp - Ngày 24/01/2011, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết HĐQT số 01CTCP/NQ-HĐQT ngày 22/01/2011 của CTCP Sông Đà 1.01 (SJC) về kết quả kinh doanh năm 2010 và kết hoạch kinh doanh cho năm 2011.

SJC: Ngày 21/02/2011, ngày chốt danh sách để trả cổ tức và ĐHCĐ thường niên

16:55:53 | 10/02/2011 - vinacorp.vn

Tổng hợp tin tức thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nếu có vấn đề về website xin vui lòng email cho chúng tôi qua địa chỉ lienhe[@]nhabuon.com

2009 www.nhabuon.com