Co phieu VBH, chung khoan VBH

VBH cổ phiếu VBH

VBH

15.2

0.8

5.56%

vbh
VBH Stock Market News

Co phieu VBH Tin tức cổ phiếu VBH

VBH, RHC: Kết quả kinh doanh 2010

06:00:00 | 03/02/2011 - cafef.vn

Vbh rhc ket qua kinh doanh 2010LNST quý IV/2010 của 2 doanh nghiệp này đều thấp hơn so với cùng kỳ 2009.

VBH: Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2010

14:47:41 | 18/08/2010 - vinacorp.vn

VBH: LNTT 6 tháng đạt 2,23 tỷ đồng, hoàn thành 69,7% kế hoạch

16:39:58 | 03/08/2010 - stox.vn

Vbh lntt 6 thang dat 223 ty dong hoan thanh 697 ke hoachCTCP Điện tử Bình Hòa (VBH) công bố BCTC Quý II/2010 với các chỉ tiêu đều đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2009.

VBH: Đạt 1,09 tỷ đồng LNTT, hoàn thành 34,6% kế hoạch

11:53:00 | 18/05/2010 - cafef.vn

Vbh dat 109 ty dong lntt hoan thanh 346 ke hoachSo với 9,885 tỷ đồng doanh thu và 37 triệu đồng LNST đạt được vào quý I/2009, doanh thu quý I/2010 tăng trưởng 167% và LNST bằng 26 lần.

VBH: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2010

15:48:27 | 12/05/2010 - vinacorp.vn

Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2010 số 06NQ/2009/BH-ĐHCĐ ngày 07/05/2010 của CTCP Điện tử Bình Hòa (chi tiết tại văn bản đính kèm).

VBH và SDY thông báo họp ĐHĐCĐ 2010

18:17:00 | 08/04/2010 - vietstock.vn

(Vietstock) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.

Tổng hợp tin tức thị trường chứng khoán Việt Nam.

Nếu có vấn đề về website xin vui lòng email cho chúng tôi qua địa chỉ lienhe[@]nhabuon.com

2009 www.nhabuon.com